Klubno – Настроение и още нещо

Последни постове

 Breaking News
  • No posts where found

Някои изкривени и неточни понятия сред Българската трейдърска общественост

Някои изкривени и неточни  понятия сред Българската  трейдърска общественост
март 14
18:54 2016

Драги колеги трейдъри,

Голямо беше учудването ми като видях как се

използват някои понятия от техническия анализ

сред част от българските трейдъри.С тази статия бих

желал да разсея съмненията по правилното

използване най-вече на понятията „дивергенция” и

„конвергенция”, а така също на правилното

очертаване на корекцията на Фибоначи.Веднага

искам да направя уговорката, че става въпрос само

за понятие , име … В никакъв случай не подлагам на

съмнение разбирането на механизма на работа на

пазара и вземането на правилни търговски решения

от трейдърите , които неправилно използват

понятията . Но реч иде за комуникацията между нас

.Та нали затова се обединяваме в групи , профсъюзи

, асоциации и др. – за да комуникираме .А за да

комуникираме пълноценно , би трябвало да

говорим на един и същ език. Ще дам пример с

понятията „прозорец” и „врата”. Ако всички в село

Бусманци наричат вратата прозорец , а прозореца –

врата, когато Пешо каже на Ванката „Като излизаш ,

заключи прозореца” , Ванката на излизане ще

заключи това , което по нашите познания е врата и

жилището ще бъде заключено. Ако обаче аз съм

гост на село Бусманци и Пешо ми каже да заключа

прозореца, то аз по всяка вероятност ще оставя

жилището отключено ( или ако съм по –

съобразителен ще попитам за уточнение какво има

в предвид). Така ,че нищо не пречи на хората от

районите със силен диалект да се разбират

помежду си и да живет прекрасно , но за

пришълците е необходимо да проявят извънредна

фантазия и съобразителност , за да разберат

местния диалект.А какво да кажем за чужденците ,

които едва са научили български ?.Същото се отнася

и за света на техническия анализ. Има понятия ,

които се използват в международен план, за да

могат да комуникират трейдърите от цял свят без

проблем. Така например западните трейдъри са

възприели доста от японските понятия за свещни

формации без да ги превеждат… И така , да

преминем към първото грешно ( а за мен дори

клони към еретично) понятие „конвергенция” .

1. Дивергенция или Конвергенция

Всеки що годе образован трейдър знае ,че

разминаването между показанията на цената и

някой от осцилаторите , се нарича дивергенция, но

някои трейдъри у нас го наричат конвергенция в

определени случаи .Нека да видим какво е

значението на английската дума “Divergence”

.Привеждам извадка от Енциклопедия Британика

дивергенция форекс бинарни опции
И по-долу примери за използването на думата

дивергенция форекс и бинарни опции

Както повечето думи от английския език , divergence

има няколко значения , и именно оградените със

сини правоъгълници са тези , които се използват в

техническия анализ(ТА) , а именно както следва от

точка 1.b правилно преведеното значение( от

гледна точка на ТА) е „различие” , „несъгласие” . И

ако трябва да преведем примера по-долу , то ще се

получи „ растящо несъвпадение на мненията за

мястото на този американски президент в

историята” . Както виждаме това значение на

„divergence” няма нищо общо с раздалечаването на

линии ( а явно първоизточникът на това

заблуждение е използвал първото значение на

думата – 1.а, което означава линии, начертани

раздалечаващи се от общ център).

Някой тук ще рече – ама нали като търсим

дивергенции, чертаем линии по върховете или

дъната на цената и осцилатора. Да , така е , но

линиите не са основното тук , те са само

спомагателно средство за по –визуално

възприемане на различията , показвани от цената и

индикатора. Основното е различието или

НЕСЪГЛАСИЕТО . По принцип нямаме нужда от

линии , за да определим дали цената(или

осцилатора) прави по-висок връх или дъно. А както

знаем в английския език се акцентира на важното

.Думата трябва да обяснява най-важното свойство

на нещата. А най-важното в случая е различието ,

несъответствието. Дивергенция имаме , когато се

получава несъответствие между цената и

индикатора .Точка. При по-висок връх на цената,

индикатора прави по-нисък връх – несъответствие,

т.е дивергенция.При по-ниско дъно на цената,

индикатора прави по-висок връх – несъотвествие,

т.е дивергенция .А вече по това , къде на графиката

се намират дивергенциите различаваме

положителна(бича) дивергенция и отрицателна (

меча) дивергенция .И в единия , и в другия случай

нямаме нужда от линии да определим кой връх

(дъно) е по-висок или по-нисък .Т.е линиите са

вторични или с други думи не са определящи за

понятието.

А какво е конвергенция? В английския език

„convergence” е антоним на „divergence” и също

има различни значения . Щом сме приели да

използваме значенията на дивергенция като

„различие”, „несъгласие” , то за конвергенция би

трябвало да използваме значенията „еднаквост”,

„съгласие” , точно така се използва това понятие –

като съгласие между показанията на цената и

индикатора , като съгласие между движенията на

сходни финансови инструменти и др. В какви

случаи, тук няма да се спирам, но мога да

препоръчам литература по темата , ако някой се

интересува.

Ще приведа още една картинка в подкрепа на

тезата ми за значението на дивергенция и

конвергенция като антоними.

дивергенция

Дивергенция – различни мнения , методи ,

подходи(стрелките тук показват раздалечаването на

мненията, а не конкретно линии) , които създават

многообразие и съответно база за избор .

Конвергенция – обратното – съвпадение,

сближаване на идеи, мисли , тези , т.н , което води

до вземането на решения( например в народното

събрание  ). Т.е Понятията дивергенция и

конвергенция описват противоположни състояния

на нещата . С други думи няма как да използваме

дивергенция и конвергенция за описване на неща ,

които са сходни по характер , а именно различието (

несъответствието)между показанията на цената и

осцилатора .Дали е в горния край на графиката при

нарастваща тенденция , или в долния край при

понижаваща тенденция, същността на явлението е

една и съща – несъответствие на рисуваните на

графиката върхове или дъна(съответно по цена и

индикатор) ,т.е дивергенция. Ако имахме

съответствие , тогава щяхме да имаме

конвергенция.

За да бъда пределно честен , ще кажа , че

разбирам причините , поради които някой някога е

решил да въведе ( или грешно да преведе)

понятието конвергенция в смисъла , в който

погрешно се използва.Първата причина вече я

споменах , и това е буквалния превод на първото

значение на думата от английски , което е

раздалечаване,разтваряне ( на линии) при

дивергенция и сближаване ,кръстосване ( на линии)

при конвергенция . Но както вече казах , на

графиката няма линии , т.е те са вторични и не са

задължителни за определянето на явлението

дивергенция.От друга страна цената и индикатора

са на различно мнение – това е важното, т.е те са в

дивергенция . Втората причина се състои в това , че

създателите на този начин на описване на

ситуациите ( чрез думите дивергенция и

конвергенция) са искали с една дума да опишат

Цялата ситуация на пазара . А именно , ако

ситуацията е при възходяща тенденция имаме по-

високи върхове на цената , и по-ниски върхове на

осцилатора и ако свържем върховете , ще се

получат раздалечаващи се линии, т.е дивергенция

по тяхному или с други думи , ще очакваме пазара

да тръгне надолу или да стане мечи. Т.е. Меча

дивергенция = ДИВЕРГЕНЦИЯ – една дума. И

съответно ако имаме понижаваща тенденция,

ситуацията ще е с по-нисъко дъно на цената ,

съпроводено от по-високо дъно на осцилатора и

като прекараме линии през дъната , ще получим

линии , които някъде в далечината се събират , т.е

конвергенция по тяхному или с други думи , ще

очакваме пазара да стане бичи .Т.е бича

дивергенция = КОНВЕРГЕНЦИЯ – една дума

обяснява всичко .Дотук добре и както казах в

началото името на нещата не променя смисъла им.

Но какво да правим с факта, че няма как да

наричаме неща , които по принцип имат еднакъв

характер и носят една и съща информация с

различни имена ? И другото, дори по-важно според

мен – какво да правим със скритите дивергенции ?

На мен ми беше обяснено , че по принцип ако

дивергенцията е бича, значи е конвергенция, а ако

е меча , значи си е дивергенция . Но при скритите

дивергернции това правило не важи и май е точно

обратното .Този факт внася объркване в

предлагания начин на определяне на

нещата.Веднъж конвергенцията е бича, а друг път е

меча. Но това не е всичко. Виждал съм колеги да се

объркват и при нормалните дивергенции . Много

по-лесно , и логично би било ( а и така се

практикува в международен план) всички тези

явления да се квалифицират като дивергенция , а

типа на дивергенцията да се определя

допълнително в зависимост от това къде на

графиката се случва явлението.( Всъщност ако някой

ми каже , че определен финансов инструмент прави

дивергенция на определена времева рамка, дори

не ми е необходимо да ми казва дали е бича или

меча- един бегъл поглед на графиката го показва, а

ако е инструмент , който по принцип наблюдавам

дори ме ми трябва да гледам графиката , знаейки

какъв е текущия тренд). За третата причина само

предполагам , макар и да не съм сигурен.Възможно

е използването на думата конвергенция да идва и

от аналогията с индикатора MACD – реално най-

популярния и най-надежден индикатор що се

отнася до определянето на ситуации с

дивергенции(въпреки , че дивергенциите по всеки

един осцилатор имат място в техническия

анализ).Пълното име на индикатора е „Moving

Averages Convergence Divergence”

събиране и раздалечаване на плъзгащи средни и

няма нищо общо с понятието дивергенция, за което

говорехме по-горе.Става въпрос за две плъзгащи

средни , които , ако са изобразени върху графиката

като линии , се раздалечават или събират в

зависимост от поведението на пазара(цената)

.Аналогията обаче не е пълна, защото както казахме

при ситуациите с разлика във височините на

ценовите и индикаторните върхове(дъна) линии

нямаме , чертаем ги допълнително , а може и без

тях.

Дотук с моите обяснения по тази тема . Ще

приведа откъси и примери от книги и онлайн

източници кати Инвестопедиа .Бях опониран в един

спор от колега, привърженик на конвергенция-

дивергенция понятията , че това, което съм бил

видял в интернет било безплатно, и затова невярно.

Още веднъж подчертавам , че става въпрос за

понятие, име , като триъгълник, квадрат , точка,

камък , Иван , Петко и т.н. Понятията се дават в

Инвестопедиа за да има един общ език за

комуникация между трейдърите , а не за да се учи

човек как точно да търгува . И така Инвестопедиа :

convergencedivergence

A:

„Convergence“ generally means coming together, and

„divergence“ generally means moving apart. In the

world of finance and trading, convergence and

divergence are used to describe the directional

relationship of two trends, prices or indicators.

Convergence

Most traders refer to a convergence when describing the

price action of a futures contract. Here, convergence

describes the phenomenon of the futures price and the

cash price of the underlying commodity moving closer

together over time. The actual market value of a futures

contract is lower than the contract price at issue because

traders have to factor for the time value of the security.

As the expiration date on the contract approaches, the

premium on the time value shrinks and the two prices

converge.

In technical analysis, however, convergence occurs

when the price of an asset, indicator or index moves in

the same direction as a related asset, indicator or index.

For example, there is convergence when the Dow Jones

Industrial Average gains at the same time that its

accumulation/distribution line is increasing.

Divergence

Divergence is the opposite of convergence. When the

value of an asset, indicator or index moves, the related

asset, indicator or index moves in the other direction.

Technical traders are much more concerned with

divergence than convergence, largely because

convergence is assumed in a normal market.

Divergence is interpreted to mean that a trend is weak

or potentially unsustainable.

Divergence can be positive or negative. For example, a

positive divergence would occur if a stock is nearing a

low but its indicators start to rally. This would be a sign

of trend reversal, potentially opening up an entry

opportunity for the trader.

Ето и абзац от известната книга за технически

анализ на Джон Мърфи

дивергенция

Както виждаме , никъде не се говори за

конвергенция , а само за дивергенция. И още :

форекс дивергенция

Мога да приведа още примери от Александър

Елдер и много други известни трейдъри и гуру на

техническия анализ . Надявам се това изложение да

е достатъчно.Сигурен съм ,че умните и мислещи

трейдъри ще разберат и ще се съгласят с мен.Но

така също вярвам , че много от тях няма да искат да

признаят очевидното и ще се придъжат , към

грешната терминология поради факта , че са си

платили за нея. Както се казва „пениш се не пениш,

ке те явам – пари съм давал за тебе.”

2. Фибоначи – отдолу нагоре или отгоре

надолу ?

Фибоначи корекция или Fibonacci Retracement –

името говори само за себе си . Не знам на кого му е

хрумнала меко казано несериозната идея този

инструмент да се чертае с главата надолу . Идеята

на инструмента Фибоначи корекция е да се да се

измери КОРЕКЦИЯТА на цената в проценти , като

най-често са използвани 23.6% , 38.2 % , 50 % , 61.8%

,76.4% . За да имаме корекция, трябва да имаме

някакво движение .Да речем , че цената на нещо се

е повишила от 0 до 100 лв. Когато започне да се

коректира, значи цената се връща обратно . Кога

казваме , че цената е слязла 1% от максималната до

момента? Два възможни отговора:

-а) когато цената е достигнала 99лв

-б) когато цената е достигнала 1лв

Ако сте избрали отговор а) , значи сте отговорили

правилно. Всъщност съмнявам се някой да е

отговорил грешно .

Кога цената се е върнала(коректирала) 99% ?

-а) когато е достигнала 99лв

-б)когато е достигнала 1 лв

Разбира се , правилният отговор е , когато цената е

достигнала 1 лв и не вярвам някой да е на друго

мнение . Значи щом Фибоначи корекция измерва

корекцията в проценти , първо цената се коректира

1% , след това 10 % , след това 23.6% и т.н – от

малко към повече . Няма как да се коректира 50 %

преди да се е коректирала 20 % . А точно това се

получава по начина, по който някои трейдъри ( и

преподаватели) чертаят Инструмента Fibonacci

Retracement , a именно от последния връх( дъно)

към предидущ връх ( дъно) .Ето пример на така

(грешно) построен инструмент . Първата точка е

поставена на последния връх , а втората на избран

от нас предишен връх . Виждаме , че според така

начертаната корекция ще имаме движение на

стойносатта на корекцията от 100 към 0 %, а от

казаното по-горе следва , че това е абсурдно ,

нелогично и невъзможно .

дивергенция

Разбира се мога да дам много примери от различни

автори за това как правилно се чертае Фибоначи

корекцията, но смятам , че всеки би се

удовлетворил с логичното и безапелационно

обяснение , което дадох . Ще приведа само един

пример от

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_sch

ool:chart_analysis:fibonacci_retracemen

И накрая пак ще подчертая, наистина не е от

голямо значение кое как ще наречеш,по-

важното е да разбираш смисъла на това , което

казваш и правиш, за да имаш успех във всяко

начинание . Но когато например станеш супер

успешен трейдър и те поканят на симпозиум в

Лондон да споделиш опит и кажеш на колегите

нещо от рода на „ Забелязах конвергенция и

използвах формацията двойно дъно да вляза , а

целта ми беше до 76.4% Фибо” , едва ли някой

би схванал за какво точно му говориш и би се

доста поизпотил да намери въпросните неща на

графиката си защото ти си му казал да заключи

вратата , а той е разбрал за прозореца 

 

Related Articles

0 Коментара

Няма коментари!

Няма коментари...защо не публикувате първия коментар?

Напишете коментар

Добавете коментар

Календар

януари 2021
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Категории