Klubno – Настроение и още нещо

Последни постове

 Breaking News
  • No posts where found

Фундаментални индикатори „Първа статия“

Фундаментални индикатори „Първа статия“
февруари 19
21:09 2016

Auto Sales – Продажби на автомобили Продадените автомобили в рамките на

10- дневен период. Своевременното съобщаване на този индикатор / до три дни след

10- дневния период на изследване/ го прави един от водещите индикатори представящи

текущото състояние на Американската икономика. По неговите показатели може да се

правят предвиждания за водещи индикатори като: размера на продажбите на дребно-

retail sales и размера на личното потребление.

Balance of Payments – Платежен баланс Oбщия оборот на всички икономически

транзакции извършени в страната, включващи търговията със стоки, услуги, финансови

инструменти и туризъм. Терминът изразява този оборот на всички плащания от и към

страната. Платежния баланс се състои от: current account – текуща сметка и capital

account – капиталова сметка. Платежния баланс зависи от много фактори включително

и от икономическото състояние на останалите държави.

Balance of Trade (Merchandise Trade Balance) – Търговски баланс: Отразява

разликата между вноса и износа на стоки в страната. Положителен баланс /

положително салдо, излишък/ се наблюдава, когато износът превишава вноса.

Отрицателен търговски баланс /отрицателно салдо, дефицит/ се наблюдава, когато

вносът превишава износа. Износът се прибавя към GDP, докато вносът се изважда

от него. Търговският баланс на САЩ е с отрицателно салдо от средата на 1970г.

Повишаващият се дефицит показва увеличаващото се потребление, което е знак за

засилваща се икономика.

Beidge Book Fed Survey – Бежова книга: Често употребяван термин за

означаване доклада на регионалните банки, определени от Федералния Резерв,

за местните икономически и финансови условия. Бежовата книга е един от трите

документа, които се предоставят преди всяко заседание на членовете на Федералния

Резерв. Останалите два документа са: blue book и green book. Blue Book – Синя книга:

Често название на прегледа на сценариите за монетарен контрол, предоставян преди

всяко заседание на Федералния Резерв.

Business Inventories and Sales – Цялостните запаси и продажби обхващат

данните от докладите за запаси и поръчки на дълготрайни стоки, фабрични поръчки,

продажбите на едро и дребно. Запасите са важна част от БВП, оставащи непродадени.

Увеличава-щите се запаси предполагат свиване на търсенето, което води до рецесия.

Capital Аccount / Financial Acount/ -Капиталова сметка /Финансова сметка/

Движението на пари, което не е пряко свързано с търговията както инвестициите.

Инвестиции с цел придобиване на цялостните или частични активи от чуждестранни

компании /директно и портфейлни инвестиции/. Тук се включват покупко-продажбата

на акции, облигации, парични трансфери, недвижими имоти.

Construction Spending – Разходи за строителство: Разходите за строителство за жилищни

и нежилищни сгради в частния сектор и по държавна поръчка, в рамките на един месец.

Consumer Price Index (CPI) – Индекс на потребителските цени Индексът на

потребителските цени измерва средното ценово равнище на фиксирана кошница

продукти и услуги, закупувани от потребителите. Тук се включват цените на храна,

дрехи, подслон, горива, транспорт, здравеопазване и други стоки и услуги от

ежедневна необходимост. Те са разделени в седем категории, всяка от които е от

различно значение (подслон, храна, транспорт, здравни услуги, облекло, развлечения и

др.). Както и при PPI, пазарите се фокусират върху стойностите, изключващи храната и

потреблението на енергия, за добиване на по-точна представа за факторите на

инфлацията. Това разделение е необходимо, защото цените на храната и енергията се

влияят от фактори, които не са икономически, например: атмосферно време, доставка

 

на петрол или войни.

Current Account – Текуща сметка/ Текущ Баланс: Текущата сметка е

най-важният измерител на международния търговски баланс на стоки, услуги и

едностранни плащания на дадена държава. Текущият баланс е едно от главните пера

в Платежния баланс (виж Balance of Payments). Текущата сметка включва в себе си

Търговския баланс ( виж Balance of Trade).

Durable Goods Orders – Поръчки на трайни стоки Тук се включват поръчки

за незабавни и за бъдещи доставки на капиталови стоки (машини, оборудване), на

транспортни средства и за министерство на отбраната. Големият размер на поръчките

(самолети и граждански поръчки), ги прави много волатилни и е причина за резки

колебания. Този индекс показва най-голяма ефективност, когато не се вземат предвид

поръчките за транспорта и на министерство на отбраната при изчисление на средните

тримесечни и годишни стойности.

Employment Cost Index (ECI) – Цена на работната сила Това е измерител на съвкупните

компесационни разходи, включващи заплати, надници, социални придобивки, както

и премии, който се публикува всяко тримесечие. В този индекс не се включват

служителите на федералното правителство.

Employment Report – Дoклад за заетостта В САЩ този индекс се счита за

един от най-важните икономически показатели. Обикновено се публикува в първия

петък на месеца и дава широк поглед върху икономиката, като покрива девет

категории. Основните три компонента са: 1. Payroll Employment – Заетост на пълен

работен ден: Тя измерва броя на заетите през определен месец. Необходимо е да се

сравни тази стойност със средните стойностите за предходните 6 до 9 месеца, за да се

получи вярна представа за тренда на пазара на работната сила. Като се анализира

индикаторът, е необходимо да се взимат във предвид и ревизиите на показателя от

предходните месеци които често са значителни. 2. Unemployment Rate – Равнище на

безработицата: Процентът на гражданите, които активно, но неуспешно, си търсят

работа. Въпреки популярността на изнасяните данни, този индикатор няма голямо

значение за пазарите, защото той обикновено е следващ пазара индикатор. Тоест

фундаменталните икономическите промени вече са настъпили и нивото на

безработицате следва основния тренд на икономиката. 3. Аverage Hourly Earnings

Growth -Средна доходност на работен час Нарастването на Разликата между

стойностите на средната почасова доходност в два последователни месеца дава

представа за растежа на заплатите/ надниците и потенциалната инфлация породена от

нарастване на заплащането. Годишните данни на показателя също се използват за

определяне на дългосрочния тренд.

Factory Orders and Manufacturing Inventories – Манифактурни поръчки и

производствени запаси В много отношения този доклад повтаря доклада за Durable

Goods Orders – Поръчките на трайни стоки, който се изнася седмица по-рано. Той

обаче заслужава внимание, защото съдържа данни за поръчки и пратки на нетрайни

стоки, производствени запаси и съотношението между запаси и продажби. Данните

за поръчки ни дават информация за хода на производството за месеци напред.

Стойностите на индикатора са много волатилни и може да има колебания от три или

четири процента за даден месец. Трудно се прогнозира и често се променя.

Related Articles

0 Коментара

Няма коментари!

Няма коментари...защо не публикувате първия коментар?

Напишете коментар

Добавете коментар

Календар

януари 2021
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Категории